Kursy

Kurs:

Anestezjologia - KURS DUŻY (LEK + BAZA CEM)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration od 3 do 5 godzin nauki nauki Lessons 41 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Anestezjologia – KURS MAŁY (BAZA CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 2-3h nauki Lessons 33 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Chirurgia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 15 -30 godzin nauki nauki Lessons 146 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Chirurgia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration okolo 10 h nauki Lessons 109 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Endokrynologia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 6 -12 godzin nauki nauki Lessons 48 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Endokrynologia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 4-8 godzin nauki nauki Lessons 36 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Gastrologia - MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 5-13 godzin nauki nauki Lessons 47 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Gastrologia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę

Duration 9 - 18 godzin nauki nauki Lessons 70 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Ginekologia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę

Duration 7 - 16 godzin nauki nauki Lessons 74 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Ginekologia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 5-12 godzin nauki nauki Lessons 54 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Hematologia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę

Duration 4 - 10 godzin nauki nauki Lessons 38 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Hematologia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 2-6 godzin nauki nauki Lessons 28 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Kardiologia - DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę

Duration 9 - 17 godzin nauki nauki Lessons 88 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Kardiologia - MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 5-13 godzi nauki nauki Lessons 65 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Nefrologia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę

Duration 9 - 18 godzi nauki nauki Lessons 91 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Nefrologia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 5-12 godzin nauki nauki Lessons 67 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Orzecznictwo - DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę

Duration 3 - 9 godzin nauki nauki Lessons 21 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Orzecznictwo - MAŁY KURS (BAZA CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 1,5-5 godzin nauki nauki Lessons 14 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Pediatria- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 30 - 80 godzin nauki nauki Lessons 305 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Pediatria- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 15-35 godzin nauki nauki Lessons 178 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Położnictwo- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 3 - 9 godzin nauki nauki Lessons 98 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Położnictwo- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 1,5-5 godzin nauki nauki Lessons 77 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Prawo- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 7- 18 godzin nauki nauki Lessons 64 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Prawo- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 3-13 godzin nauki nauki Lessons 39 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Psychiatria- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 15 - 40 godzin nauki nauki Lessons 152 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Psychiatria- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 10-30 godzin nauki nauki Lessons 119 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Pulmonologia- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które pomagają w znacznie większym stopniu przyswoić wiedzę.

Duration Około 8 godzin nauki nauki Lessons 37 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Pulmonologia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 2,5-6 godzin nauki nauki Lessons 21 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Ratunkowa - DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 8-14 godzin nauki nauki Lessons 81 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Ratunkowa - MAŁY KURS (BAZA CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 6-12 godzin nauki nauki Lessons 62 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Reumatologia - DUŻY KURS (BAZA CEM + LEK)

Kurs składa się z wszystkich najważniejszych zagadnień które pojawiały sie na LEKach i LEPach. Dodatkowo krótkie lekcje przerywane są częstymi pytaniami w formie fiszek opartych na pytaniach z LEK i Bazy CEM.

Duration 3,5-8 godzin nauki nauki Lessons 29 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Reumatologia- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 2,5-6 godzin nauki nauki Lessons 23 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Rodzinna- DUŻY KURS (Baza CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 10-16 godzin nauki nauki Lessons 118 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Rodzinna- MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 8-13 godzin nauki nauki Lessons 72 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Zdrowie publiczne - DUŻY KURS (BAZA CEM + LEK)

Wszystkie najważniejsze zagadnienia z LEK i Bazy CEM przedstawione w postaci krótkich wykładów. Jest to kompleksowy kurs zawierający wszystkie pytania z LEK i Bazy CEM w formie fiszek, które przyspieszają naukę.

Duration 2-6,godzin nauki nauki Lessons 42 lekcji

0% ukończono
Kurs:

Zdrowie publiczne - MAŁY KURS (Baza CEM)

Efektywna nauka Bazy CEM. Wyłącznie zagadnienia poruszane w pytaniach z Bazy CEM. Każda lekcja kończy się etapem nauki, w którym pytania z Bazy CEM przedstawione są w postaci fiszek.

Duration 1,5-3 godzin nauki nauki Lessons 32 lekcji

0% ukończono