Metody uczenia poparte naukowo

Najskuteczniejszy sposób nauki do LEKu,
zaliczeń na studiach

Artystyczny ATLAS
Platforma e-learningowa
Baza CEM
Fiszki
Spaced repetition
LEKki Kurs

Więcej o LEKkim kursie

Najlepsze kompleksowe źródło wiedzy medycznej i najskuteczniejsze narzędzie nauki do LEK i egzaminów na studiach

Ogromna baza wiedzy i narzędzie do efektywnej nauki

Najlepsze narzędzia do nauki poparte naukowo

baza wideo

Baza wideo

Wykłady prowadzone przez specjalistów

fiszki

Fiszki

System nauki z wykorzystaniem fiszek

baza pytań

Pytania z LEK

Materiał oparty na pytaniach LEK

powtórki

Powtórki

System inteligentnych powtórzeń

mnemoniki

Mnemoniki

Artystyczne grafiki mnemotechniczne

baza wideo Biblioteka materiałów

Nasza biblioteka zawiera kilka tysięcy zagadnień które przedstawione są za pomocą filmów, slajdów i artykułów. Dzięki różnorodności materiałów jesteście dłużej skoncentrowani w trakcie procesu przyswajania wiedzy.

fiszki Fiszki

Metoda Leitnera: uczeń powtarza tylko to, czego nie umie lub w krótkim czasie zapomni. Skraca to czas nauki, podnosząc jednocześnie jej skuteczność.

baza pytań Baza pytań z LEK

Ponad 7000 pytań testowych z LEK oraz pytań autorskich. Zbiór pytań zawiera również aktualną bazę CEM. Wszystkie pytania zawierają wyjaśnienia i łączą się odpowiednimi materiałami z banku wiedzy.

powtórki Spaced repetition

Poparta badaniami naukowymi oraz nagradzana na całym świecie metoda inteligentnych powtórek. Dzięki specjalnemu systemowi powtarzania materiału w interwałach, umożliwia ona szybsze uczenie się.

mnemoniki Artystyczne mnemoniki

Tysiące artystycznych grafik mnemotechnicznych i slajdy z grafikami poklatkowymi ułatwiają zapamiętanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji.

Poznaj wszystkie nasze narzędzia, dzięki którym nauka jest bardziej efektywna

Filmy
Slajdy
Artykuły
Fiszki
Mnemografiki
Baza CEM
Spaced repetition
Microlearning
Active recall

Artystyczne grafiki mnemotechniczne

Tworzone przez społeczność medyków – lekarzy, studentów medycyny mających talent plastyczny

Poznaj nasz skrypt

“LEKki ATLAS”

Artystyczny ATLAS do LEK

  • Artystyczny atlas stworzony przez utalentowanych studentów medycyny i ASP
  • Setki artykułów napisanych na podstawie pytań z LEK
  • Ponad tysiąc artystycznych grafik mnemotechnicznych
  • Zagadnienia z bazy CEM
  • Kilkaset stron wiedzy
  • Książka w pełni połączona z platformą
LEKki Atlas